Hợp đồng tương lai Xăng RBOB

RB1! NYMEX
RB1!
Hợp đồng tương lai Xăng RBOB NYMEX
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Hợp đồng tương lai Xăng RBOB Contracts

        
RBV2021 RBOB GASOLINE FUTURES (OCT 2021)
20210930.002.17-0.20%-0.002.182.16Mua
RBX2021 RBOB GASOLINE FUTURES (NOV 2021)
20211029.002.12-0.21%-0.002.142.12Sức mua mạnh
RBZ2021 RBOB GASOLINE FUTURES (DEC 2021)
20211130.002.08-0.18%-0.002.102.08Mua
RBF2022 RBOB GASOLINE FUTURES (JAN 2022)
20211231.002.07-0.20%-0.002.082.06Mua
RBG2022 RBOB GASOLINE FUTURES (FEB 2022)
20220131.002.06-0.21%-0.002.072.06Mua
RBH2022 RBOB GASOLINE FUTURES (MAR 2022)
20220228.002.07-0.21%-0.002.082.07Mua
RBJ2022 RBOB GASOLINE FUTURES (APR 2022)
20220331.002.190.00%0.002.192.19Mua
RBK2022 RBOB GASOLINE FUTURES (MAY 2022)
20220429.002.191.31%0.032.192.18Sức mua mạnh
RBM2022 RBOB GASOLINE FUTURES (JUN 2022)
20220531.002.171.24%0.032.172.12Sức mua mạnh
RBN2022 RBOB GASOLINE FUTURES (JUL 2022)
20220630.002.151.19%0.032.152.11Sức mua mạnh
RBQ2022 RBOB GASOLINE FUTURES (AUG 2022)
20220729.002.121.15%0.022.122.09Sức mua mạnh
RBU2022 RBOB GASOLINE FUTURES (SEP 2022)
20220831.002.091.10%0.022.092.09Sức mua mạnh
RBV2022 RBOB GASOLINE FUTURES (OCT 2022)
20220930.001.961.12%0.021.961.96Sức mua mạnh
RBX2022 RBOB GASOLINE FUTURES (NOV 2022)
20221031.001.931.08%0.021.931.93Mua
RBZ2022 RBOB GASOLINE FUTURES (DEC 2022)
20221130.001.901.03%0.021.901.89Mua
RBF2023 RBOB GASOLINE FUTURES (JAN 2023)
20221230.001.890.98%0.021.891.89Mua
RBG2023 RBOB GASOLINE FUTURES (FEB 2023)
20230131.001.880.96%0.021.881.88Mua
RBH2023 RBOB GASOLINE FUTURES (MAR 2023)
20230228.001.890.96%0.021.891.89Mua
RBJ2023 RBOB GASOLINE FUTURES (APR 2023)
20230331.002.020.90%0.022.022.02Mua
RBK2023 RBOB GASOLINE FUTURES (MAY 2023)
20230428.002.030.90%0.022.032.03Mua
RBM2023 RBOB GASOLINE FUTURES (JUN 2023)
20230531.002.020.90%0.022.022.02Mua
RBN2023 RBOB GASOLINE FUTURES (JUL 2023)
20230630.002.010.90%0.022.012.01Mua
RBQ2023 RBOB GASOLINE FUTURES (AUG 2023)
20230731.001.980.92%0.021.981.98Mua
RBU2023 RBOB GASOLINE FUTURES (SEP 2023)
20230831.001.940.93%0.021.941.94Mua
RBV2023 RBOB GASOLINE FUTURES (OCT 2023)
20230929.001.811.00%0.021.811.81Mua
RBX2023 RBOB GASOLINE FUTURES (NOV 2023)
20231031.001.771.02%0.021.771.77Mua
RBZ2023 RBOB GASOLINE FUTURES (DEC 2023)
20231130.001.761.03%0.021.761.76Mua
RBF2024 RBOB GASOLINE FUTURES (JAN 2024)
20231229.001.761.03%0.021.761.76Mua
RBG2024 RBOB GASOLINE FUTURES (FEB 2024)
20240131.001.771.03%0.021.771.77Mua
RBH2024 RBOB GASOLINE FUTURES (MAR 2024)
20240229.001.791.02%0.021.791.79Mua
RBJ2024 RBOB GASOLINE FUTURES (APR 2024)
20240328.001.970.92%0.021.971.97Mua
RBK2024 RBOB GASOLINE FUTURES (MAY 2024)
20240430.001.990.91%0.021.991.99Mua
RBM2024 RBOB GASOLINE FUTURES (JUN 2024)
20240531.001.990.91%0.021.991.99Mua
RBN2024 RBOB GASOLINE FUTURES (JUL 2024)
20240628.001.970.92%0.021.971.97Mua
RBQ2024 RBOB GASOLINE FUTURES (AUG 2024)
20240731.001.950.93%0.021.951.95Mua
RBU2024 RBOB GASOLINE FUTURES (SEP 2024)
20240830.001.910.95%0.021.911.91Mua
RBV2024 RBOB GASOLINE FUTURES (OCT 2024)
20240930.001.781.02%0.021.781.78Mua
RBX2024 RBOB GASOLINE FUTURES (NOV 2024)
20241031.001.751.04%0.021.751.75Mua
RBZ2024 RBOB GASOLINE FUTURES (DEC 2024)
20241129.001.721.06%0.021.721.72Mua
RBF2025 RBOB GASOLINE FUTURES (JAN 2025)
20241231.001.701.07%0.021.701.70Mua
Tải thêm