Adecoagro S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Giới thiệu về Adecoagro S.A.

CEO
Mariano Bosch
Trang web
Trụ sở chính
Luxembourg
Nhân viên (Năm tài chính)
9.776K
Thành lập
2010
ISIN
LU0584671464
Adecoagro S.A. là một công ty chuyên về đầu tư. Công ty tham gia vào một loạt các lĩnh vực kinh doanh, bao gồm trồng trọt và các sản phẩm nông nghiệp khác, sản xuất sữa, đường, ethanol, sản xuất năng lượng và chuyển đổi đất đai. Công ty được tổ chức thành ba lĩnh vực kinh doanh chính: nông nghiệp; chuyển đổi đất đai, đường, ethanol và năng lượng. Các hoạt động nông nghiệp của công ty bao gồm thu hoạch một số loại nông sản nhất định, bao gồm hoa màu, lúa gạo và mía đường để bán cho các bên thứ ba và sử dụng nội bộ như là đầu vào trong các quy trình sản xuất khác nhau của công ty, cùng với sản xuất sữa tươi. Hoạt động sản xuất bao gồm kinh doanh các sản phẩm gạo, đường, ethanol và năng lượng, cung cấp các dịch vụ như kho bãi lương thực, điều chế, xử lý và sấy khô, v.v... Các hoạt động chuyển đổi đất đai của Công ty bao gồm việc mua đất nông nghiệp hoặc các cơ sở kinh doanh có đất nông nghiệp kém phát triển hoặc sử dụng không hiệu quả.
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng hợp góc nhìn xếp hạng của chuyên gia.
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Hiệu suất
Tỷ lệ chuyển đổi doanh thu thành lợi nhuận
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Giao dịch thẳng trên các siêu biểu đồ thông qua các nhà môi giới được chúng tôi hỗ trợ, xác minh đầy đủ và được người dùng đánh giá.
Interactive Brokers
Cổ phiếu, Hợp đồng Tương lai, Trái phiếu
4.4Rất tốt

Xem tất cả các nhà môi giới