Yamana Gold Inc

AUY NYSE
AUY
Yamana Gold Inc NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính AUY

Tóm tắt tài chính của Yamana Gold Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AUY là 4.004B USD. EPS TTM của công ty là 0.15 USD, tỷ suất cổ tức là 2.90% và P/E là 28.68. Ngày thu nhập tiếp theo của Yamana Gold Inc là 17 Tháng 2, ước tính là 0.09 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền