Avanos Medical, Inc

AVNS NYSE
AVNS
Avanos Medical, Inc NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính AVNS

Tóm tắt tài chính của Avanos Medical, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AVNS là 1.296B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Avanos Medical, Inc là 9 Tháng 8, ước tính là 0.38 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu