American Water Works Company, Inc

AWK NYSE
AWK
American Water Works Company, Inc NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính AWK

Tóm tắt tài chính của American Water Works Company, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AWK là 29.298B USD. EPS TTM của công ty là 4.20 USD, tỷ suất cổ tức là 1.49% và P/E là 38.77. Ngày thu nhập tiếp theo của American Water Works Company, Inc là 23 Tháng 2, ước tính là 0.85 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền