TẬP ĐOÀN ALIBABA HLDG LTD BABA

BABA NYSE
BABA
TẬP ĐOÀN ALIBABA HLDG LTD NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Bán Lẻ
Công nghiệp: Bán lẻ qua Internet
Alibaba Group Holding Ltd tham gia cung cấp thị trường trực tuyến và di động trong thương mại bán buôn và bán lẻ. Công ty hoạt động thông qua các phân khúc kinh doanh sau: Thương mại cốt lõi; Điện toán đám mây; Truyền thông & Giải trí Kỹ thuật số; và Các Sáng kiến ​​Đổi mới và các Sáng kiến ​​khác. Phân khúc Thương mại cốt lõi bao gồm các nền tảng hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ và bán buôn. Phân khúc Điện toán đám mây bao gồm Alibaba Cloud, cung cấp điện toán đàn hồi, cơ sở dữ liệu, mạng lưu trữ và phân phối nội dung, điện toán quy mô lớn, bảo mật, quản lý và ứng dụng, phân tích dữ liệu lớn, nền tảng máy học và các dịch vụ khác cung cấp cho các doanh nghiệp có quy mô khác nhau trên nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Phân khúc Giải trí & Truyền thông Kỹ thuật số liên quan đến hoạt động kinh doanh của Youko Tudou và UC Browser. Phân khúc Sáng kiến ​​đổi mới và các hoạt động khác bao gồm các doanh nghiệp như AutoNavi, DingTalk, Tmall Genie và những doanh nghiệp khác. Công ty được thành lập bởi Chung Tsai và Yun Ma vào ngày 28 tháng 6 năm 1999 và có trụ sở chính tại Hàng Châu, Trung Quốc.