TẬP ĐOÀN ALIBABA HLDG LTD
BABA NYSE

BABA
TẬP ĐOÀN ALIBABA HLDG LTD NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BABA Biểu đồ Nhận tiền gửi

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Bán Lẻ
Công nghiệp: Bán lẻ qua Internet
Alibaba Group Holding Limited là một công ty thuộc lĩnh vực đầu tư. Thông qua các công ty con, Công ty tham gia vào lĩnh vực thương mại trực tuyến và di động thông qua việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ và công nghệ cho phép người bán, các thương hiệu và doanh nghiệp khác thay đổi cách họ tiếp thị, bán hàng và hoạt động tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) và quốc tế. Lĩnh vực kinh doanh của công ty bao gồm thương mại cốt lõi, điện toán đám mây, phương tiện di động và giải trí, và các sáng kiến đổi mới khác. Thông qua các công ty liên kết đầu tư, Alibaba cũng tham gia vào các lĩnh vực logistics và các ngành dịch vụ trong nước. Thương mại bán lẻ tại Trung Quốc do Công ty điều hành bao gồm thương mại trực tuyến của Trung Quốc (Taobao Marketplace); nền tảng của bên thứ ba Trung Quốc cho các thương hiệu và nhà bán lẻ (Tmall), và nền tảng bán hàng và tiếp thị cho doanh số bán hàng flash (Juhuasuan). Thương mại bán buôn tại Trung Quốc do Công ty điều hành bao gồm thị trường bán buôn nội địa Trung Quốc (1688.com) và thị trường bán buôn cho thương mại toàn cầu (Alibaba.com).

Breaking news