TẬP ĐOÀN ALIBABA HLDG LTD

BABANYSE
BABA
TẬP ĐOÀN ALIBABA HLDG LTDNYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BABA nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của TẬP ĐOÀN ALIBABA HLDG LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BABA là 195.633B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của TẬP ĐOÀN ALIBABA HLDG LTD là 1 Tháng 2, ước tính là 2.37 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu