BlackBerry Limited

BB NYSE
BB
BlackBerry Limited NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính BB

Tóm tắt tài chính của BlackBerry Limited với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BB là 3.408B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của BlackBerry Limited là 23 Tháng 6, ước tính là -0.06 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu