Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership

BIP NYSE
BIP
Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính BIP

Tóm tắt tài chính của Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BIP là 26.841B USD. EPS TTM của công ty là 1.43 USD, tỷ suất cổ tức là 3.50% và P/E là 43.36. Ngày thu nhập tiếp theo của Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership là 4 Tháng 8, ước tính là 0.19 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu