Berkshire Hathaway Inc
BRK.A NYSE

BRK.A
Berkshire Hathaway Inc NYSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của Berkshire Hathaway Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BRK.A là 636.222B. EPS TTM của công ty là 65961.00, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 6.35. Ngày thu nhập tiếp theo Berkshire Hathaway Inc là 8 Tháng 8, ước tính là 3767.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền