British American Tobacco Industries, p.l.c

BTI NYSE
BTI
British American Tobacco Industries, p.l.c NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BTI fundamentals

Tóm tắt tài chính của British American Tobacco Industries, p.l.c với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BTI là 95.372B USD. EPS TTM của công ty là 4.08 USD, tỷ suất cổ tức là 6.78% và P/E là 10.50. Ngày thu nhập tiếp theo của British American Tobacco Industries, p.l.c là 27 Tháng 7, ước tính là 2.04 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu