Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored

BUD NYSE
BUD
Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BUD nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BUD là 105.78B USD. EPS TTM của công ty là 1.98 USD, tỷ suất cổ tức là 0.73% và P/E là 27.89.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu