Citigroup, Inc
C NYSE

C
Citigroup, Inc NYSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Các chỉ số bao gồm C

Tất cả các mã trong một bảng

Citigroup, Inc. là một thành phần của các chỉ mục, có thể được tìm thấy trong bảng bên dưới. Sắp xếp các mã theo các số liệu và dữ liệu tài chính khác nhau, chẳng hạn như hiệu suất, bộ dao động và các đường trung bình trượt được bao gồm chỉ để đặt tên cho một số.

       
OEX Chỉ số S&P 100
2011.74-0.80%-16.202018.842009.09Mua
SPF S&P 500 Financials
606.89-0.73%-4.48614.29605.21Sức mua mạnh
SPX Chỉ báo S&P 500
4395.27-0.54%-23.874412.254389.65Mua
Tải thêm