Chubb Limited

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CB nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Chubb Limited với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CB là 77.243B USD. EPS TTM của công ty là 12.63 USD, tỷ suất cổ tức là 1.78% và P/E là 15.31. Ngày thu nhập tiếp theo của Chubb Limited là 25 Tháng 4, ước tính là 4.47 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu