Choice Hotels International, Inc
CHH NYSE

CHH
Choice Hotels International, Inc NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CHH financial statements

Tóm tắt tài chính của Choice Hotels International, Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CHH là 6.73B. EPS TTM của công ty là 2.35, lợi tức cổ tức là 0.74%, và P/E là 51.86. Ngày thu nhập tiếp theo Choice Hotels International, Inc là 12 Tháng 11, ước tính là 1.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền