Choice Hotels International, Inc

CHH NYSE
CHH
Choice Hotels International, Inc NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính CHH

Tóm tắt tài chính của Choice Hotels International, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CHH là 6.696B USD. EPS TTM của công ty là 6.00 USD, tỷ suất cổ tức là 0.77% và P/E là 20.72. Ngày thu nhập tiếp theo của Choice Hotels International, Inc là 10 Tháng 8, ước tính là 1.44 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu