Chico's FAS, Inc

CHSNYSE
CHS
Chico's FAS, IncNYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CHS nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Chico's FAS, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CHS là 756.669M USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Chico's FAS, Inc là 28 Tháng 2, ước tính là 0.09 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu