Commercial Metals Company

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CMC nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Commercial Metals Company với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CMC là 5.451B USD. EPS TTM của công ty là 8.77 USD, tỷ suất cổ tức là 1.38% và P/E là 5.30. Ngày thu nhập tiếp theo của Commercial Metals Company là 22 Tháng 6, ước tính là 1.79 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬