Commercial Metals Company

CMC NYSE
CMC
Commercial Metals Company NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CMC financial statements

Tóm tắt tài chính của Commercial Metals Company với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CMC là 3.735B. EPS TTM của công ty là 2.74, lợi tức cổ tức là 1.55%, và P/E là 11.56. Ngày thu nhập tiếp theo Commercial Metals Company là 15 Tháng 10, ước tính là 1.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền