Commercial Metals Company

CMC NYSE
CMC
Commercial Metals Company NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính CMC

Tóm tắt tài chính của Commercial Metals Company với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CMC là 4.742B USD. EPS TTM của công ty là 7.42 USD, tỷ suất cổ tức là 1.43% và P/E là 5.33. Ngày thu nhập tiếp theo của Commercial Metals Company là 16 Tháng 6, ước tính là 1.83 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu