Canadian National Railway Company
CNI NYSE

CNI
Canadian National Railway Company NYSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của Canadian National Railway Company với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CNI là 75.084B. EPS TTM của công ty là 4.56, lợi tức cổ tức là 1.85%, và P/E là 23.28. Ngày thu nhập tiếp theo Canadian National Railway Company là Tháng 10 19, ước tính là 1.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền