Coupang, Inc

CPNG NYSE
CPNG
Coupang, Inc NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính CPNG

Tóm tắt tài chính của Coupang, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CPNG là 23.617B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Coupang, Inc là 10 Tháng 8, ước tính là -0.13 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu