Salesforce, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CRM nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Salesforce, Inc.

Doanh thu của Salesforce, Inc. trong năm ngoái lên tới 31.35B USD, phần lớn trong số đó — 7.37B USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Service, năm trước mang lại 6.47B USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của United States — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Salesforce, Inc. 19.76B USD, và năm trước đó — 16.90B USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia