Salesforce, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

274.510.00 0.00%
Các chuyên gia 42 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho CRM có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 49 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho CRM trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo