Constellium SE

CSTM NYSE
CSTM
Constellium SE NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CSTM fundamentals

Tóm tắt tài chính của Constellium SE với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CSTM là 1.693B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Constellium SE là 27 Tháng 7, ước tính là 0.43 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu