Walt Disney Company (The)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DIS nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của Walt Disney Company (The)

Tổng tài sản của DIS trong Q4 23 là 205.58B USD, tăng 0.88% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả giảm 0.30% trong Q4 23 tới 92.57B USD.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: USD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY