Element Solutions Inc

ESI NYSE
ESI
Element Solutions Inc NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ESI báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của Element Solutions Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ESI là 5.595B. EPS TTM của công ty là 0.93, lợi tức cổ tức là 1.06%, và P/E là 24.48. Ngày thu nhập tiếp theo Element Solutions Inc là 2 Tháng 3, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền