Express, Inc

EXPRNYSE
EXPR
Express, IncNYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

EXPR nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Express, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của EXPR là 80.602M USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Express, Inc là 8 Tháng 3, ước tính là -0.72 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu