FORD MTR CO DEL
F NYSE

F
FORD MTR CO DEL NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của FORD MTR CO DEL với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của F là 51.373B. EPS TTM của công ty là 0.88, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 14.84. Ngày thu nhập tiếp theo FORD MTR CO DEL là 28 Tháng 10, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền