FedEx Corporation
FDX NYSE

FDX
FedEx Corporation NYSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Các chỉ số bao gồm FDX

Tất cả các mã trong một bảng

FedEx Corporation là một thành phần của các chỉ mục, có thể được tìm thấy trong bảng bên dưới. Sắp xếp các mã theo các số liệu và dữ liệu tài chính khác nhau, chẳng hạn như hiệu suất, bộ dao động và các đường trung bình trượt được bao gồm chỉ để đặt tên cho một số.

       
DJT Chỉ số Trung bình Vận tải Dow Jones
14243.69-2.35%-342.3314523.2914241.93Bán
OEX Chỉ số S&P 100
2016.09-0.41%-8.232021.822014.06Mua
S5INDU S&P 500 Industrials
867.17-1.37%-12.02877.17867.11Mua
SPX Chỉ báo S&P 500
4402.65-0.46%-20.514416.174400.23Mua
Tải thêm