Ferguson plc

FERG NYSE
FERG
Ferguson plc NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

FERG financial statements

Tóm tắt tài chính của Ferguson plc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của FERG là 32.133B. EPS TTM của công ty là 6.26, lợi tức cổ tức là 1.51%, và P/E là 23.62. Ngày thu nhập tiếp theo Ferguson plc là 28 Tháng 9, ước tính là 3.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền