Fidelity National Information Services, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FIS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Fidelity National Information Services, Inc.

Doanh thu của Fidelity National Information Services, Inc. trong năm ngoái lên tới 14.53B USD, phần lớn trong số đó — 6.71B USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Banking Solutions, năm trước mang lại 6.40B USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của North America — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Fidelity National Information Services, Inc. 10.98B USD, và năm trước đó — 10.33B USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia