General Dynamics Corporation

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GD nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của General Dynamics Corporation

Tổng tài sản của GD trong Q1 23 là 52.10B USD, tăng 0.99% so với kỳ trướcQ4 22. Và tổng nợ phải trả giảm 0.02% trong Q1 23 tới 33.01B USD.

Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: USD
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu