Barrick Gold Corporation

GOLDNYSE
GOLD
Barrick Gold CorporationNYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

GOLD nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Barrick Gold Corporation với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của GOLD là 35.012B USD. EPS TTM của công ty là 0.98 USD, tỷ suất cổ tức là 2.25% và P/E là 19.46. Ngày thu nhập tiếp theo của Barrick Gold Corporation là 15 Tháng 2, ước tính là 0.14 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu