Home Depot, Inc. (The)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HD nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Home Depot, Inc. (The)

Doanh thu của Home Depot, Inc. (The) trong năm ngoái lên tới 157.40B USD, phần lớn trong số đó — 42.18B USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Other, năm trước mang lại 40.43B USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của United States — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Home Depot, Inc. (The) 144.84B USD, và năm trước đó — 138.92B USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia