Iamgold Corporation IAG

IAG NYSE
IAG
Iamgold Corporation NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

IAG Biểu đồ

Giao dịch IAG với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản

Đánh giá của nhà phân tích

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Khoáng sản phi năng lượng
Công nghiệp: Kim loại quý
Tập đoàn International Consolidated Airline, S.A. là một công ty hàng không nắm giữ các quyền lợi trong các hãng hàng không và các hoạt động phụ trợ. Các phân khúc của công ty bao gồm British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus và các công ty thuộc Tập đoàn Khác. Công ty kết hợp các hãng hàng không ở Anh, Tây Ban Nha và Ireland. Công ty có khoảng 550 máy bay đến hơn 280 điểm đến. Công ty điều hành nhiều dịch vụ hạm đội máy bay khác nhau, bao gồm Airbus A318, Airbus A319, Airbus A340-600, Boeing 787-800, Embraer E190 và Boeing 777-200. Công ty, thông qua các công ty con, tham gia vào lĩnh vực cung cấp tiếp thị hàng không, hoạt động hàng không, bảo hiểm, bảo dưỡng máy bay, lưu trữ và các dịch vụ lưu ký, hoạt động vận tải hàng không và dịch vụ vận tải hàng hóa. Công ty cung cấp dịch vụ tại các thành phố, bao gồm London, Madrid, Barcelona, Rome và Dublin. Các thương hiệu của Công ty bao gồm British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus, IAG Cargo và Avios.