World Fuel Services Corporation
INT NYSE

INT
World Fuel Services Corporation NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của World Fuel Services Corporation với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của INT là 2.099B. EPS TTM của công ty là 1.81, lợi tức cổ tức là 1.45%, và P/E là 18.31. Ngày thu nhập tiếp theo World Fuel Services Corporation là 29 Tháng 10, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền