Johnson & Johnson
JNJ NYSE

JNJ
Johnson & Johnson NYSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của Johnson & Johnson với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của JNJ là 453.313B. EPS TTM của công ty là 6.75, lợi tức cổ tức là 2.46%, và P/E là 25.89. Ngày thu nhập tiếp theo Johnson & Johnson là 19 Tháng 10, ước tính là 2.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền