Kellogg Company

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

K nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Kellogg Company với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của K là 22.503B USD. EPS TTM của công ty là 2.83 USD, tỷ suất cổ tức là 3.60% và P/E là 23.37. Ngày thu nhập tiếp theo của Kellogg Company là 4 Tháng 5, ước tính là 1.00 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬