Kinross Gold Corporation

KGC NYSE
KGC
Kinross Gold Corporation NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

KGC nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Kinross Gold Corporation với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của KGC là 4.346B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Kinross Gold Corporation là 9 Tháng 11, ước tính là 0.10 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu