Kroger Company (The)

KRNYSE
KR
Kroger Company (The)NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

KR nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Kroger Company (The) với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của KR là 34.953B USD. EPS TTM của công ty là 3.33 USD, tỷ suất cổ tức là 2.13% và P/E là 14.87. Ngày thu nhập tiếp theo của Kroger Company (The) là 1 Tháng 12, ước tính là 0.83 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu