Methode Electronics, Inc

MEI NYSE
MEI
Methode Electronics, Inc NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MEI báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của Methode Electronics, Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của MEI là 1.644B. EPS TTM của công ty là 3.43, lợi tức cổ tức là 1.27%, và P/E là 13.16. Ngày thu nhập tiếp theo Methode Electronics, Inc là 4 Tháng 3, ước tính là 0.74.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền