MFA Financial, Inc

MFANYSE
MFA
MFA Financial, IncNYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MFA nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của MFA Financial, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MFA là 1.134B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của MFA Financial, Inc là 23 Tháng 2, ước tính là 0.21 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu