Mesa Royalty Trust

MTR NYSE
MTR
Mesa Royalty Trust NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MTR báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của Mesa Royalty Trust với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của MTR là 10.921M. EPS TTM của công ty là 0.29, lợi tức cổ tức là 4.92%, và P/E là 20.03.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền