NiSource Inc

NI NYSE
NI
NiSource Inc NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NI nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của NiSource Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NI là 12.353B USD. EPS TTM của công ty là 1.66 USD, tỷ suất cổ tức là 3.09% và P/E là 19.94. Ngày thu nhập tiếp theo của NiSource Inc là 2 Tháng 11, ước tính là 0.12 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu