Nike, Inc NKE

NKENYSE
NKE
Nike, IncNYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Consumer Non-Durables
Công nghiệp: Apparel/Footwear
NIKE, Inc tham gia vào việc thiết kế, phát triển, tiếp thị và bán giày thể thao, quần áo, phụ kiện, thiết bị và dịch vụ. Công ty hoạt động thông qua các phân khúc sau: Bắc Mỹ; Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi; Trung Quốc rộng lớn hơn; Châu Á Thái Bình Dương & Châu Mỹ Latinh; Bộ phận Thương hiệu Toàn cầu; Ngược; và Công ty. Bắc Mỹ; Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi; Trung Quốc rộng lớn hơn; và phân khúc Châu Á Thái Bình Dương & Châu Mỹ La Tinh đề cập đến việc thiết kế, phát triển, tiếp thị và bán giày dép, quần áo và thiết bị thể thao. Bộ phận Thương hiệu Toàn cầu đại diện cho các doanh nghiệp cấp phép Thương hiệu NIKE. Phân khúc Converse thiết kế, thị trường, giấy phép và bán giày thể thao, quần áo và phụ kiện thông thường. Phân khúc Doanh nghiệp bao gồm các chi phí quản lý và chi phí chung chưa phân bổ. Công ty được thành lập bởi William Jay Bowerman và Philip H. Knight vào ngày 25 tháng 1 năm 1964 và có trụ sở chính tại Beaverton, OR.