National Presto Industries, Inc
NPK NYSE

NPK
National Presto Industries, Inc NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NPK financial statements

Tóm tắt tài chính của National Presto Industries, Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của NPK là 572.255M. EPS TTM của công ty là 6.30, lợi tức cổ tức là 1.23%, và P/E là 12.91.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền