Invitae Corporation

NVTA NYSE
NVTA
Invitae Corporation NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NVTA nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Invitae Corporation với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NVTA là 555.228M USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Invitae Corporation là 7 Tháng 11, ước tính là -0.63 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu