Corporate Office Properties Trust

OFC NYSE
OFC
Corporate Office Properties Trust NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

OFC báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của Corporate Office Properties Trust với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của OFC là 3.095B. EPS TTM của công ty là 1.29, lợi tức cổ tức là 4.04%, và P/E là 21.27. Ngày thu nhập tiếp theo Corporate Office Properties Trust là 11 Tháng 2, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền