Owens & Minor, Inc

OMI NYSE
OMI
Owens & Minor, Inc NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

OMI nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Owens & Minor, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của OMI là 2.592B USD. EPS TTM của công ty là 2.09 USD, tỷ suất cổ tức là 0.03% và P/E là 16.79. Ngày thu nhập tiếp theo của Owens & Minor, Inc là 2 Tháng 11, ước tính là 0.56 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu