Occidental Petroleum Corporation

OXY NYSE
OXY
Occidental Petroleum Corporation NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

OXY nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Occidental Petroleum Corporation với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của OXY là 57.203B USD. EPS TTM của công ty là 10.80 USD, tỷ suất cổ tức là 0.84% và P/E là 6.06. Ngày thu nhập tiếp theo của Occidental Petroleum Corporation là 3 Tháng 11, ước tính là 2.68 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu